Mala škola

U sezoni 2018/2019 PRVENSTVENE UTAKMICE ZNS-a igraju:

IME PREZIMEDATUM ROÐENJA
Ivan Vugrinec 03.08.2012.
Marko Prskalo17.05.2012.
Vjeko Herceg07.08.2012.
Tomislav Rogina 31.07.2012.
Rudi Rogale 06.06.2012.
Noa Kulić 04.07.2012.
Luka Rašić 11.06.2012.
Marko Nikoleski 26.04.2013.
Maks Jurgan 03.01.2012.
David Jagodić 17.10.2012.
Dora Berend 02.09.2013.
Dominik Svetec 11.01.2012.

 
U sezoni 2018/2019. u kategoriju male škole pripadaju djeca rođena 2012. godine/ 2013. godine.